ผู้บริหาร

นายมงคล ชัยวุฒิ

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

08-9955-6886

msgคุยกับนายกเทศมนตรี

นางจิราภา ชินสรนันท์

ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย

053-104900 ต่อ 36

logoข้อมูลเทศบาล

เมนูหลัก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเกียรติ สมร

ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย

นายอินคำ สิทธิคำ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย

นายธนากร เนตรกลิ่น

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย

เขต 1

นายเกษม เสนถี

สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายมนชัย สุมามานย์

สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายสมบัติ ชัยวุฒิ

สมาชิกสภาฯ เขต 1

นายติ๊บ จิโน

สมาชิกสภาฯ เขต 1

เขต 2

นางเหรียญทอง สารแปง

สมาชิกสภาฯ เขต 2

นางสุมาลี บัวชุม

สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายจรัญ บุษดาคำ

สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายประวัติ เติมจิตร

สมาชิกสภาฯ เขต 2

นายธำรงค์ สุวรรณมณี

สมาชิกสภาฯ เขต 2แชร์หน้านี้:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ